Ing. Pavel Richter, Ph.D. mobil: (+420) 605 986 481


Detailní informace měření radonu v budovách

Kontakt: Ing. Pavel Richter, Ph.D., (+420) 605 986 481, info@radonbudovy.cz | Kontaktní formulář


Zhodnocení obsahu radonu v budově je obtížné, protože obsah radonu v budovách významně kolísá nejen během dne a noci, ale také v průběhu ročních období. Vyšší hodnoty koncentrace radonu se v budovách obvykle vyskytují v noci z důvodu omezeného větrání a v topné sezóně, kdy dochází k nasávání radonu z podloží pod budovou v důsledku komínového efektu.

Z tohoto důvodu se provádí měření radonu trvající minimálně 1 týden, objektivnějších výsledků se ale dosahuje při dlouhodobějším měření. Výsledkem měření je průměrná objemová aktivita radonu.

Nejčastěji používaná měření radonu

V případě dvouměsíčního a ročního měření probíhá měření za běžných uživatelských podmínek.


Měření radonu se provádí

Povinnosti vlastníka stavby jsou stanoveny v § 6 odst. 5 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na úroveň přírodního ozáření ve vnitřním ovzduší staveb s obytnými nebo pobytovými prostory vychází ze směrných a mezních hodnot objemové aktivity radonu a příkonu fotonového dávkového ekvivalentu, které jsou uvedeny v § 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

Překročení směrných hodnot nebrání užívání stavby, upozorňuje ale na stav, který podle současných vědeckých poznatků přináší zvýšené zdravotní riziko. Směrné hodnoty slouží jako vodítko pro rozhodnutí, zda u stavby byla provedena dostatečná ochrana proti pronikání radonu z podloží, zda byly použity vyhovující stavební materiály a dodávané vody, nebo zda je vyžadováno dodatečné opatření na snížení koncentrace radonu v budově.

Směrná hodnota pro rozhodování o tom, zda mají být ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů je podle § 95 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Směrná hodnota pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných a stavěných budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu ozáření ze stavebních materiálů je podle § 95 odst. 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Mezní hodnoty pro ozáření z přírodních radionuklidů ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi jsou podle § 95 odst. 3 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:Mapa České republiky - radonová mapa, zdroj www.suro.cz

Kontakt:

Telefon: (+420) 605 986 481
Email:     info@radonbudovy.cz


Fakturační adresa:

Ing. Pavel Richter, Ph.D.
Masarykovo náměstí 78
549 54 Police nad Metují

IČ: 74815253
Nejsem plátce DPH

Ochrana osobních údajů

Kontaktní formulář:

Měření radonu, stanovení radonového indexu pozemku, Královehradecký, Pardubický kraj ivt náchod, tepelná čerpadla, švédské tepelné čerpadlo, tepelné čerpadlo, topení tepelným čerpadlem, švédská tepelná čerpadla