Ing. Pavel Richter, Ph.D. mobil: (+420) 605 986 481


Měření radonu v budovách

Kontakt: Ing. Pavel Richter, Ph.D., (+420) 605 986 481, info@radonbudovy.cz | Kontaktní formulář


Radon ve stavbách způsobuje největší část průměrného ozáření obyvatel ze všech přírodních i umělých zdrojů ionizujícího záření. Do objektu radon vstupuje nejčastěji z geologického podloží netěsnostmi a prasklinami v podlahových a obvodových konstrukcích budovy. Pronikání radonu z podloží do budovy zabraňují preventivní opatření navržená na základě měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, které se provádí před zahájením stavby.

Epidemiologickými výzkumy bylo prokázáno, že se vzrůstající koncentrací radonu a množstvím radioaktivních produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší budovy se významně zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic. Proto je vhodné věnovat přírodnímu ozáření ve stavbách zvýšenou pozornost.

Měření radonu se provádí: Měření radonu v budovách

Měření radonu v budovách se provádí systémem integrální elektretové dozimetrie. Základní a stavebním úřadem požadované měření u novostaveb i stávajících budov probíhá po dobu 1 týdne a po dobu měření je nutné dodržet nastavené ventilační podmínky v budově. Měření je možné realizovat pouze v uzavřených a stavebně dohotovených objektech.

Jako měřící místa se v rodinných domech volí:

Měření je prováděno v souladu s doporučením Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi (SÚJB duben 2018). Součástí měření radonu je také měření gama záření ze stavebních materiálů prokazující, že při stavbě nebyl použit stavební materiál se zvýšeným obsahem radia 226Ra.


Podklady potřebné pro měření radonu v budovách:

Cena za měření radonu v budovách

Cena za měření radonu v budovách se pro běžné rodinné domy obvykle pohybuje v rozmezí 2 700 Kč až 3 300 Kč.

Přesnou cenovou nabídku Vám zdarma na vyžádání zpracujeme.

Výjezdová místa k výpočtu ceny za měření radonu v budovách:


Povolení k činnostiMapa České republiky - radonová mapa, zdroj www.suro.cz

Kontakt:

Telefon: (+420) 605 986 481
Email:     info@radonbudovy.cz


Fakturační adresa:

Ing. Pavel Richter, Ph.D.
Masarykovo náměstí 78
549 54 Police nad Metují

IČ: 74815253
Nejsem plátce DPH

Ochrana osobních údajů

Kontaktní formulář:

Měření radonu, stanovení radonového indexu pozemku, Královehradecký, Pardubický kraj ivt náchod, tepelná čerpadla, švédské tepelné čerpadlo, tepelné čerpadlo, topení tepelným čerpadlem, švédská tepelná čerpadla