Ing. Pavel Richter, Ph.D. mobil: (+420) 605 986 481


Měření dávkového příkonu záření gama v budovách

Kontakt: Ing. Pavel Richter, Ph.D., (+420) 605 986 481, info@radonbudovy.cz | Kontaktní formulář


Prohlídka budovy a měření dávkového příkonu záření gama v jednotlivých místnostech odhalí místa podezřelá z přítomnosti stavebních materiálů se zvýšeným obsahem radia. Tuto prohlídku je možné doporučit zejména u starších objektů, k jejichž výstavbě byly použity stavební materiály ze škváry a popílku z elektrárny v Poříčí u Trutnova.

Stavební materiál použitý při stavbě budovy je jedním z možných zdrojů radonu v budově. Jedná se především o stavební materiál s vyšším obsahem uranu a rádia, z něhož radon vzniká postupnou radioaktivní přeměnou. Takovými stavebními materiály byly v minulých letech v oblasti Náchodska a Trutnovska výrobky ze škváry a popílku z elektrárny v Poříčí u Trutnova. V roce 1980 — 1981 byly v pórobetonu, který byl vyráběn z elektrárenského popílku z místní elektrárny v Poříčí u Trutnova, objeveny koncentrace radia řádově vyšší než připouštěla norma. Vysoké koncentrace radia se do popílku dostaly spalováním černého uhlí ze žacléřsko-svatoňovické uhelné pánve se značně uranově mineralizovanou slojí Baltazar. Odhaduje se, že tento materiál byl použit k výstavbě cca 30 000 rodinných domů.

Také v současné době obsahují stavební materiály vždy určité množství radioaktivních látek. Výrobci stavebních materiálů ale musí důsledně dodržovat vyhláškou stanovené limity. Kontrolní systém však nezahrnuje stavební materiály vyráběné pro vlastní potřebu.

Jednou z nejvýznamnějších radioaktivních látek ve stavebních materiálech je rádium 226Ra. Jeho přítomnost ve stavebním materiálu vede k ozáření osob ve stavbách jednak vdechováním produktů přeměny radonu vzniklého z rádia a dále také pronikavým zářením gama, které vzniká ve stavebním materiálu v důsledku radioaktivních přeměn.

V praxi je možné mapovat pole záření gama tak, že se měří dávkový příkon záření gama v blízkosti stěn, resp. příkon fotonového dávkového ekvivalentu, který charakterizuje úroveň zevního ozáření ze stavebních materiálů použitých ve stavbě a z přírodního pozadí.

Pro hodnocení maximálního dávkového příkonu záření gama se provádí měření ve výšce 1 m nad podlahou a ve vzdálenosti 0,5 m od stěny a vyhledává se místo s nejvyšší hodnotou. Zvýšené hodnoty pak ukazují na místa podezřelá z přítomnosti stavebních materiálů se zvýšeným obsahem radia.Mapa České republiky - radonová mapa, zdroj www.suro.cz

Kontakt:

Telefon: (+420) 605 986 481
Email:     info@radonbudovy.cz


Fakturační adresa:

Ing. Pavel Richter, Ph.D.
Masarykovo náměstí 78
549 54 Police nad Metují

IČ: 74815253
Nejsem plátce DPH

Ochrana osobních údajů

Kontaktní formulář:

Měření radonu, stanovení radonového indexu pozemku, Královehradecký, Pardubický kraj ivt náchod, tepelná čerpadla, švédské tepelné čerpadlo, tepelné čerpadlo, topení tepelným čerpadlem, švédská tepelná čerpadla